Oprichting

In de jaren ’40-’50 baatte Julien Truant een weegbrug annex café uit aan de Nieuwstraat in Poperinge. Mede door de handelscontacten inherent aan deze uitbating, werd gestart met het opslaan en verhandelen van steenkool en “hoppekepers”.

Voor de bevoorrading en de levering van deze goederen werd een vrachtwagen aangeschaft. Toen deze handel wat afnam, werd een aantal andere transporten aangenomen.

Groei

De jaren ’50-’60 waren bepalend voor onze huidige zaak. In 1956 werd de PVBA Truant gesticht waarbij zoon Sadi de fakkel van vader Julien overnam en de activiteiten verder uitbreidde. De administratieve taken werden uitgevoerd door Jacqueline Wybo, waarmee hij eerder dat jaar was gehuwd.

Ondanks de moeilijkheid om nationale en internationale vergunningen te bekomen, werd toch voor het goederenvervoer geopteerd ! Alleen koppigheid en durf tijdens de vele afspraken op het bevoegde ministerie zorgden voor de broodnodige documenten.

Toen de vrachtwagen aan vervanging toe was, werd eveneens een aanhangwagen aangekocht. De definitieve basis voor de huidige transportfirma was gelegd !

Doorstart

De periode ’60-’70 zorgde voor de verdere uitgroei van het wagenpark. Zowel nationaal als internationaal goederenvervoer behoorde tot de dagelijkse activiteiten. In 1973 werd de PVBA Fury gesticht, die de belangrijke rol van vervoercommissionair vervulde. Het volledige wagenpark bleef in de schoot van de firma Truant.

Toen Rita en Marc Truant in 1976 hun ouders in de firma’s vervoegden, was duidelijk sprake van een echt familiebedrijf.

Vernieuwing / Uitbreiding

In de jaren ’80-’90 werd overgeschakeld naar de NV-vorm. De groei van de voorbije jaren creëerde de behoefte aan meer ruimte, zowel op gebied van uitbating als van administratie. De pas vergunde Poperingse industriezone, in de onmiddellijke omgeving van uitvalswegen, bood de mogelijkheid om aan die vraag te voldoen. Op het aangekochte perceel ontstond een moderne infrastructuur met werkplaats, truck-wash en burelen. Nu was er ook voldoende parkeerruimte beschikbaar.

Huidige uitbating

Vanaf 1997 volgden Rita en Marc definitief hun ouders op als zaakvoerders. Het wagenpark werd - net als vroeger - regelmatig vernieuwd. De uitrusting met boordcomputers en moderne communicatiemiddelen zorgt voor een vlotte afhandeling van de ons toevertrouwde opdrachten. Een tevreden klant is immers een trouwe klant !

Om de service nog uit te breiden en te verbeteren, werd in 2002 geïnvesteerd in bijkomende opslagruimte. Daarnaast werden ook 6 laad- en loskaaien aan de bestaande infrastructuur toegevoegd.